« wstecz

Projekt "Łódź - miasto innowacji"

 

O projekcie "Łódź - miasto innowacji"

PDF Drukuj Email

„Łódź Miasto Innowacji" to projekt realizowany od kwietnia 2009 r. przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi w celu:

  • promocji Łodzi jako miejsca dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców
  • wsparcia i stymulacji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także firm działających w obszarze kultury i kreatywności
  • zainicjowania współpracy biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym i kreatywnym.

W ramach projektu w sposób równoległy realizowane są trzy inicjatywy:

  • konkurs dla przedsiębiorców p.n. „Łódź Proponuje - Kreatywni i Innowacyjni", którego celem jest propagowanie twórczych i innowacyjnych postaw w biznesie oraz podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości i innowacji jako kompetencji kluczowych dla rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego. Więcej informacji o konkursie na stronie www.lodzproponuje.pl
  • cykl ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce innowacyjnej -
  1. Innowacyjne i Kreatywne Miasto – czy to możliwe?
  2. Innowacyjność - szansą czy przeszkodą dla MŚP?
  3. Łódź stawia na innowacje
  4. Innowacyjność kluczem do sukcesu
  • portal internetowy www.miastoinnowacji.lodz.pl mający na celu dostarczanie podstawowych informacji na temat różnych aspektów innowacyjności i działalności badawczej dla przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, naukowców, studentów, przedstawicieli branży kreatywnej oraz instytucji otoczenia biznesu oraz promocję dobrych praktyk w zakresie rozwoju branży innowacyjnej, B+R oraz kreatywnej.

Projekt realizowany jest z budżetu Miasta Łodzi.

Więcej artykułów

« wstecz