« wstecz

O projekcie

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu: 657 471,00 PLN; wartość dofinansowania: 558 850,35 PLN; wkład własny: 98 620,65 PLN.

Okres realizacji projektu: październik 2013-czerwiec 2015

Celem głównym projektu „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim” jest promocja marki Łódź jako innowacyjnego i kreatywnego Miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m. in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Celem pośrednim projektu jest prezentacja innowacyjnych i kreatywnych firm, produktów, usług i nowoczesnych gałęzi przemysłu a także lokalnego sektora badawczo – rozwojowego oraz wykorzystanie ich marek i ich potencjału do celów wizerunkowych i marketingowych na rzecz marki miasta Łodzi.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Redakcja, skład i wydruk Biuletynu - wydawnictwo wydawane będzie co kwartał począwszy od 2014 roku do drugiego kwartału 2015 r. w nakładzie 1500 szt. Kwartalnik będzie się ukazywał w siedmiu dwujęzycznych edycjach, w języku polskim i angielskim. Wydawnictwo dedykowane będzie szeroko pojętemu zagadnieniu transferu wiedzy ze środowisk naukowo – badawczych do innowacyjnych sfer gospodarki, powiązań nauki z gospodarką i ich dobrych przykładów z uwzględnieniem ich społecznych aspektów oraz oddziaływania na konkurencyjność regionów i państwa ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi.

Wykonawca:  Inframedia Anna Krawczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Balonowa 21/3

  • Organizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnej - konferencja promująca markę Miasta Łodzi jako miasta innowacyjnego i kreatywnego.

Wykonawca:  Inframedia Anna Krawczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Balonowa 21/3

  • Stoisko na targach branżowych – udział w ogólnopolskich targach branżowych: Technicon- Innowacje w Gdańsku, Poznańskich Dniach przedsiebiorczości, Targach Biznes Expo w Katowicach oraz Inno - Tech Expo w Kielcach, gdzie zaprezentowane zostaną dokonania łódzkich firm, ich innowacyjne usługi, produkty i rozwiązania.

Wykonawca: Dotthe.it Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 82

 

Zakładane rezultaty projektu:

Liczba promowanych „marek” lokalnych lub regionalnych – 1
Liczba imprez wystawienniczych towarzyszących marketingowi i promocji produktów i „marek” regionalnych lub lokalnych - 4

« wstecz