« wstecz

Liderzy zrównoważonego rozwoju

Małe, średnie i duże firmy mogą jeszcze do 30 marca 2012 r. zgłaszać swoje projekty biznesowe do nowej edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”.  Konkurs organizowany przez miesięcznik Forbes i firmę doradczą PwC jest przeznaczony dla firm, którym udaje się łączyć działalność biznesową ze zrównoważonym rozwojem.

Jury konkursowe poddaje ocenie dobre praktyki stosowane przez uczestników. Muszą one zarówno spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju, jak również pozytywnie wpływać na rozwój i sukces firmy. Do dobrych praktyk ocenianych przez Kapitułę ekspertów zaliczamy nie tylko działania, ale i produkty oraz usługi oferowane przez uczestników konkursu. Będą one oceniane w wybranych dziedzinach m.in. sprzedaży, produkcji, logistyce, zakupach oraz pod kątem ich wpływu na środowisko i społeczeństwo, a także korzyści jakie przynoszą firmie. Do takich korzyści należą m.in. korzyści finansowe, operacyjne i wizerunkowe.

Podczas ostatniej edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” aż 40 procent zgłoszeń pochodziło z przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Według organizatorów oznacza to iż problematyka zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej nie jest już domeną tylko zagranicznych firm. Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju to szansa na zapewnienie długoterminowego rozwoju – mówi Irena Pichola, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC. Według Jacka Pochłopienia, zastępcy redaktora naczelnego Forbesa, „Wiele firm w Polsce, co pokazała ubiegłoroczna edycja konkursu, od dawna stosuje w swojej praktyce biznesowej zasady zrównoważonego rozwoju, a naszym celem jest wskazanie dalszych kierunków rozwoju.”

Więcej na stronie:

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=7D11629813E744178665D00986E334E5

 

Źródło: Portal Innowacji

« wstecz