« wstecz

IDEA - Innovation by kNOWledge


Celem projektu jest promowanie innowacji poprzez zapewnienie warunków dla rozwoju "high potentials" (HiPos), czyli młodych, ponadprzeciętnie utalentowanych ludzi o wysokim potencjale zawodowym.  Wypracowane w jego ramach strategie mają pomóc przyciągnąć i zatrzymać ich w regionach, a tym samym zabezpieczyć kadry dla potrzeb konkurencyjnej gospodarki.

Projekt rozpoczął się w marcu 2010 roku i potrwa do lutego 2013. Jest prowadzony w ramach międzynarodowego konsorcjum zrzeszającego partnerów z ośmiu krajów Europy Środkowej: Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Austrii, Włoch i Polski.

Liderem projektu jest  Institute of Mechanical and Plant Engineering Chemnitz e.V.; Polskę reprezentują: Politechnika Łódzka i Urząd Miasta Łodzi.

  

Działania

W pierwszej kolejności partnerzy przeprowadzą badania służące określeniu sytuacji społecznej i zawodowej "high potentials" oraz perspektyw ich rozwoju w regionie; zweryfikują stan i jakość współpracy świata nauki i biznesu oraz ocenią stopień dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb innowacyjnej gospodarki.

Na podstawie zebranych informacji, w drodze m.in. konsultacji z przedstawicielami łódzkich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i działających w regionie przedsiębiorstw - powstaną propozycje działań, które później będą wdrażane i oceniane w ramach tzw. projektów pilotażowych.

Wszystkim podejmowanym aktywnościom będą towarzyszyły intensywne działania promocyjne, zmierzające do zainteresowania tematyką "high potentials" lokalnych mediów i - za ich pośrednictwem - opinii publicznej.

  

WWW

 

Oficjalna strona projektu: www.idea-strategy.eu

 


Projekt IDEA jest finansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

 

Celem projektu jest promowanie innowacji poprzez zapewnienie warunków dla rozwoju "high potentials" (HiPos), czyli młodych, ponadprzeciętnie utalentowanych ludzi o wysokim potencjale zawodowym.  Wypracowane w jego ramach strategie mają pomóc przyciągnąć i zatrzymać ich w regionach, a tym samym zabezpieczyć kadry dla potrzeb konkurencyjnej gospodarki.

Projekt rozpoczął się w marcu 2010 roku i potrwa do lutego 2013. Jest prowadzony w ramach międzynarodowego konsorcjum zrzeszającego partnerów z ośmiu krajów Europy Środkowej: Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Austrii, Włoch i Polski.

Liderem projektu jest  Institute of Mechanical and Plant Engineering Chemnitz e.V.; Polskę reprezentują: Politechnika Łódzka i Urząd Miasta Łodzi.

  

Działania

W pierwszej kolejności partnerzy przeprowadzą badania służące określeniu sytuacji społecznej i zawodowej "high potentials" oraz perspektyw ich rozwoju w regionie; zweryfikują stan i jakość współpracy świata nauki i biznesu oraz ocenią stopień dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb innowacyjnej gospodarki.

Na podstawie zebranych informacji, w drodze m.in. konsultacji z przedstawicielami łódzkich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i działających w regionie przedsiębiorstw - powstaną propozycje działań, które później będą wdrażane i oceniane w ramach tzw. projektów pilotażowych.

Wszystkim podejmowanym aktywnościom będą towarzyszyły intensywne działania promocyjne, zmierzające do zainteresowania tematyką "high potentials" lokalnych mediów i - za ich pośrednictwem - opinii publicznej.

  

WWW

 

Oficjalna strona projektu: www.idea-strategy.eu

Celem projektu jest promowanie innowacji poprzez zapewnienie warunków dla rozwoju "high potentials" (HiPos), czyli młodych, ponadprzeciętnie utalentowanych ludzi o wysokim potencjale zawodowym.  Wypracowane w jego ramach strategie mają pomóc przyciągnąć i zatrzymać ich w regionach, a tym samym zabezpieczyć kadry dla potrzeb konkurencyjnej gospodarki.

Projekt rozpoczął się w marcu 2010 roku i potrwa do lutego 2013. Jest prowadzony w ramach międzynarodowego konsorcjum zrzeszającego partnerów z ośmiu krajów Europy Środkowej: Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Austrii, Włoch i Polski.

Liderem projektu jest  Institute of Mechanical and Plant Engineering Chemnitz e.V.; Polskę reprezentują: Politechnika Łódzka i Urząd Miasta Łodzi.

  

Działania

W pierwszej kolejności partnerzy przeprowadzą badania służące określeniu sytuacji społecznej i zawodowej "high potentials" oraz perspektyw ich rozwoju w regionie; zweryfikują stan i jakość współpracy świata nauki i biznesu oraz ocenią stopień dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb innowacyjnej gospodarki.

Na podstawie zebranych informacji, w drodze m.in. konsultacji z przedstawicielami łódzkich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i działających w regionie przedsiębiorstw - powstaną propozycje działań, które później będą wdrażane i oceniane w ramach tzw. projektów pilotażowych.

Wszystkim podejmowanym aktywnościom będą towarzyszyły intensywne działania promocyjne, zmierzające do zainteresowania tematyką "high potentials" lokalnych mediów i - za ich pośrednictwem - opinii publicznej.

  

WWW

 

Oficjalna strona projektu: www.idea-strategy.eu

Celem projektu jest promowanie innowacji poprzez zapewnienie warunków dla rozwoju "high potentials" (HiPos), czyli młodych, ponadprzeciętnie utalentowanych ludzi o wysokim potencjale zawodowym.  Wypracowane w jego ramach strategie mają pomóc przyciągnąć i zatrzymać ich w regionach, a tym samym zabezpieczyć kadry dla potrzeb konkurencyjnej gospodarki.

Projekt rozpoczął się w marcu 2010 roku i potrwa do lutego 2013. Jest prowadzony w ramach międzynarodowego konsorcjum zrzeszającego partnerów z ośmiu krajów Europy Środkowej: Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Austrii, Włoch i Polski.

Liderem projektu jest  Institute of Mechanical and Plant Engineering Chemnitz e.V.; Polskę reprezentują: Politechnika Łódzka i Urząd Miasta Łodzi.

  

Działania

W pierwszej kolejności partnerzy przeprowadzą badania służące określeniu sytuacji społecznej i zawodowej "high potentials" oraz perspektyw ich rozwoju w regionie; zweryfikują stan i jakość współpracy świata nauki i biznesu oraz ocenią stopień dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb innowacyjnej gospodarki.

Na podstawie zebranych informacji, w drodze m.in. konsultacji z przedstawicielami łódzkich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i działających w regionie przedsiębiorstw - powstaną propozycje działań, które później będą wdrażane i oceniane w ramach tzw. projektów pilotażowych.

Wszystkim podejmowanym aktywnościom będą towarzyszyły intensywne działania promocyjne, zmierzające do zainteresowania tematyką "high potentials" lokalnych mediów i - za ich pośrednictwem - opinii publicznej.

  

WWW

 

Oficjalna strona projektu: www.idea-strategy.eu

« wstecz