« wstecz

Europejskie dzielnice kreatywne - szansa na fundusze

Komisja Europejska zaprasza do składania projektów w ramach programu  „Europejskie dzielnice Kreatywne” (European Creative Districts)

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu ogłosiła program, którego celem będzie pokazanie potencjału przemysłów kreatywnych w procesie przekształcania tradycyjnych regionów przemysłowych. W konkursie wsparcie dostana dwa projekty demonstracyjne. Program „Kreatywnych dzielnic Europejskich” wspiera tradycyjne regiony przemysłowe w procesie przejścia od klasycznej gospodarki kładącej mocny nacisk na dziedzictwo i tożsamość kulturową do gospodarki zrównoważonej i innowacyjnej. Działania nakierowane są przede wszystkim na promowanie wszelkich form kreatywności i lepszego wykorzystania  innowacji na polu usług i przemysłów kreatywnych w celu stymulowania zmian strukturalnych w przemyśle opartym na kulturze, rzemiośle i produkcji.

Program odpowiada potrzebom innowacyjnych przedsiębiorstw reprezentujących sektor przemysłów kreatywnych w celu zwiększenia ich potencjału innowacyjności i wzrostu. Dodatkowo ma na celu stymulowanie zapotrzebowania na ich usługi firm i organizacji reprezentujących inne sektory. Perspektywą dla działań w ramach programu jest zwiększenie roli przemysłów kreatywnych jako katalizatora rozwoju regionalnego. Wnioskodawcami powinny być instytucje regionalne we współpracy z 3-5 partnerami. Proces wyboru wniosków będzie składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie kandydaci proszeni są o przygotowanie i złożenie noty koncepcyjnej o długości maksymalnie do pięciu stron, w drugim etapie – już pełnego wniosku. Po dokonaniu wstępnej oceny not koncepcyjnych, maksymalnie pięciu kandydatów zostanie zaproszonych do przygotowania pełnych i szczegółowych propozycji projektów. Dofinansowanie zostanie przyznane na realizacje dwóch najlepszych wniosków.

Termin składania not koncepcyjnych w ramach pierwszego etapu: 4 maja 2012 r.

Maksymalne dofinansowanie na jeden projekty demonstracyjny to 500.000 Euro

Założenia programu oraz szczegółowe warunki o ubieganie się o grant

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5782&lang=en&title=European%20Creative%20Districts

Źródło: UMŁ

« wstecz