« powrót

Aktualności

  Nowoczesny wymiar troski o zdrowie - epruf
Nowoczesny wymiar troski o zdrowie - epruf
2017-06-08

Czy możliwe jest połączenie rynku farmaceutycznego z branżą ubezpieczeniową? Oni udowodnili, że tak.

Czy możliwe jest połączenie rynku farmaceutycznego z branżą ubezpieczeniową? Oni udowodnili, że tak. Łódzka firma epruf, która jest operatorem rozliczeniowym ubezpieczeń lekowych i programów zdrowotnych, łączy te dwa środowiska od przeszło ośmiu lat.

Spółka epruf SA jest jedną ze spółek zależnych Pelion, największej firmy działającej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Pelion jest obecny na naszym rynku od 1990 roku i koncentruje swoją działalność na hurtowej oraz detalicznej dystrybucji leków, a także zaopatrzeniu szpitali i usługach logistycznych.

Rozwiązanie systemowe

Motorem powstania epruf było zaspokojenie potrzeb rynku i polskich pacjentów dotyczących zwiększenia dostępności do leków. Mimo mocno rozwiniętego sektora prywatnej opieki medycznej nadal brakowało rozwiązań, które w sposób systemowy umożliwiałyby obniżenie wydatków na leki. Firma epruf zagospodarowała tę przestrzeń do rozwoju nowego obszaru biznesu, tworząc kolejne produkty, usługi i narzędzia. – Jedynym mechanizmem rynkowym, który funkcjonował na rynku i pozwalał obniżyć te wydatki, były promocje i rabaty w aptekach. Były to narzędzia doraźne, stosowane przez apteki, by przyciągnąć do siebie klientów – mówi Karolina Bartoszek, prezes zarządu. – Naszym celem było wprowadzenie rozwiązań systemowych, które skupią się na pacjencie i zapewnią długoterminowe wsparcie w leczeniu.

Innowacje dla aptek i pacjentów

Firma epruf współuczestniczyła w tworzeniu nowoczesnego rozwiązania w postaci ubezpieczenia lekowego. Wprowadzona przez PZU w 2011 roku oferta pozwala pacjentom na uzyskanie dofinansowania do zakupu leków. Spółka epruf dostarcza aptekom rozwiązania umożliwiające obsługę pacjentów posiadających ubezpieczenie lekowe, zapewnia sprawne rozliczanie transakcji oraz dostęp do helpdesku dla farmaceutów. – Oprócz możliwości korzystania z ubezpieczenia w formie bezgotówkowej wprowadziliśmy również formę gotówkową, dzięki czemu pacjenci mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu leków w dowolnej aptece w Polsce – zaznacza Karolina Bartoszek.

Ubezpieczenie lekowe powstało w wyniku współpracy firmy z PZU Życie. Obecnie ponad 500 tys. osób w Polsce ma ten rodzaj ubezpieczenia, a z epruf współpracuje ponad 6 tys. aptek.

Analityka w biznesie

Profesjonalizm świadczonych przez firmę usług podkreśla jej kompleksowa oferta wsparcia analitycznego dla biznesu. Przedsiębiorstwo nie ogranicza się jedynie do platformy elektronicznego rozliczania usług. W ramach prac analitycznych rozwijane są kompetencje w zakresie zarządzania cenami czy segmentacji klientów. Na ich podstawie oferty marketingowe dopasowywane są do określonych grup klientów. – Nasz dział analiz wspiera sieć DOZ Aptek Dbam o Zdrowie w bieżącym raportowaniu sprzedaży. Dla sieci Drogerii Natura opracowuje dane związane z aktywnością klientów w programie lojalnościowym Klub Natura – wylicza prezes zarządu. W początkowym etapie tworzenia programu lojalnościowego epruf uczestniczyła w przygotowaniu systemu zarządzania relacjami z klientem, a obecnie odpowiada za raportowanie danych dotyczących zachowania zakupowego klientów i skuteczności prowadzonych akcji promocyjnych oraz wspiera działania komunikacyjne.

Zdrowie w prezencie

Spółka epruf wykorzystuje w swojej działalności know-how nie tylko z branży ubezpieczeniowej i farmaceutycznej, ale także potencjał rzadko wykorzystywany przez inne firmy o podobnym profilu. Przykładem może być chociażby połączenie popularnych kart podarunkowych z rynkiem zdrowotnym. – Motorem do stworzenia nowego produktu były wnioski wyciągnięte z obserwacji rynku kart podarunkowych i bonów towarowych oraz świadomość, że zdrowie jest wysoko cenioną wartością, w którą świadomie inwestujemy coraz więcej – wyjaśnia prezes zarządu.

Podarunkowa Karta Zdrowia pozwala kompleksowo zadbać o zdrowie – umożliwia dostęp do bardzo bogatej oferty produktów i usług związanych ze zdrowiem oraz z zachowaniem dobrego samopoczucia. Karta jest honorowana w blisko 5 tys. punktów w Polsce, nie tylko w aptekach, ale także placówkach medycznych, laboratoriach i salonach optycznych, a nawet w centrach sportu i rehabilitacji, ośrodkach SPA i fitness.

Co ciekawe, produkt jest doceniany przez klientów biznesowych, którzy wykorzystują kartę w akcjach promocyjnych i marketingowych, jako benefit pracowniczy lub upominek dla kontrahentów.

Innowacje, rozwój, inwestycja w ludzi

Spółka epruf aktywnie poszukuje nowych obszarów do rozwoju biznesu, wykorzystując swoje doświadczenie w wielu dziedzinach i potencjał własnego zespołu. Firmę tworzą ludzie pełni pasji, poszukujący rozwiązań, proaktywni, dostrzegający wyzwanie w każdym problemie. Dzięki takiemu podejściu spółka sukcesywnie poszukuje nowych kierunków i inwestuje w nowe projekty. Stawia również na rozwój młodych talentów – współpracuje z Politechniką Łódzką, jest partnerem Wydziału  Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej w zakresie praktyk i warsztatów dla najlepszych studentów.

Odpowiedzialni społecznie w biznesie

Spółka kieruje się w swojej działalności etyką i społeczną odpowiedzialnością. Strategia CSR, która jest realizowana we wszystkich spółkach Pelion, obejmuje budowanie partnerskich relacji z dostawcami i odbiorcami usług czy produktów, pracownikami spółki oraz lokalną społecznością. Innowacje wdrażane przez przedsiębiorstwo obejmują wszystkie sfery działalności firmy. – Z naszymi partnerami współpracujemy w oparciu o zaufanie, przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność – zaznacza prezes zarządu. Firma epruf zatrudnia obecnie 31 pracowników.  

 

Katarzyna Jóźwik

« powrót